Reiki i Göteborg

Reiki-2.svg

Reiki

Reiki är en japansk teknik för stressreducering och avslappning som också främjar läkning. Reiki utförs genom "handpåläggning" och bygger på tanken att en i de flesta fall, osedd "livsenergi" strömmar genom oss och är det som gör att vi är vid liv.

Om ens "livsenergi" är låg, då är vi mer benägna att bli sjuka eller känna stress och om den är hög, har vi förutsättningarna att vara lycklig och frisk. Ordet Reiki består av två japanska ord - Rei som betyder "Guds visdom eller högre makt" och Ki som är "livsenergi". Så Reiki är faktiskt "andligt guidad livsenergi."

En behandling känns som en härligt glödande utstrålning som strömmar genom och omkring dig. Reiki behandlar hela människan, inklusive kroppen, känslor, sinne och själ och skapar många positiva effekter så som avkoppling och en känsla av fred, säkerhet och välbefinnande. Många har berättat om mirakulösa resultat.

Reiki är en enkel, naturlig och säker metod för andlig healing och självförbättring som alla kan använda. Det har varit effektivt i att hjälpa praktiskt taget vid alla kända sjukdom och åkommer och skapar alltid en gynnsam effekt hon en människa. Det fungerar också tillsammans med alla andra medicinska eller terapeutiska tekniker för att lindra biverkningar och främja återhämtning.Shirinr2

Det är en kompletterande behandling där en utbildad terapeut placerar sina händer på eller ovanför ett visst organs område och överför vad som kallas den "universella livsenergin" till klienten. Den energin, hävdas det, ger "styrka, harmoni och balans" som är nödvändig för att behandla hälsoproblem. Behandlingen, som härrör från en gammal buddhistisk vana, innebär totalt 15 handpositioner som täcker alla kroppens system.