PSYCH-K® - en nyckel till förändring

En trygg, enkel och effektiv metod!

Känner du ett motstånd att få till en förändring?
Du vet vad du vill ändra på men resultaten uteblir och du kommer inte vidare. Det kan beröra flera aspekter av ditt liv: arbetet, förhållanden, familjen, din personliga utveckling, fysiska problem, vanor, tankar och känslor. Konkreta situationer som du upplever som obehagliga eller stressande. Det kan också handla om mer grundläggande uppfattningar om dig själv, andra och livet generellt. 


Hur styrs vi?
Vi styrs mestadels (kanske till 95 %) av det omedvetna i hjärnan – vår "auto-pilot". Det mesta vi gör med kroppen går av sig själv utan att vi engagerar oss särskilt mycket. Vi går, äter, väljer kläder, tar beslut och kör bil – utan att våra handlingar alltid styrs medvetet. I "auto-piloten" kan det ligga förprogrammerade uppfattningar om oss själva och vår omgivning, som i sin tur ligger bakom våra handlingar, tankar och känslor. Dessa uppfattningar eller föreställningar kan ibland bromsa och hindra oss i att nå våra medvetna mål eller hindra oss att ha det bra.

Allergier, smärta och andra fysiska symtom

Kroppens reaktioner kan innehålla ett budskap till oss eller är en respons på inre stress som kan vara orsakad av till exempel gamla trauma, negativa övertygelser eller mönster, relationer, livsstil. Ibland är vi medvetna om vad det handlar om. Ibland har vi ingen aning varför vi mår som vi mår. Då kan det ligga i det undermedvetna, ligga lagrat i kroppen. Därför är de verktyg vi har tillgång till i PSYCH-K hjälpmedel för att få fram budskapet. Oansett om man är medveten eller omedveten om orsaken används balanseringar för att omvandla stress och/eller lösgöra de blockeringar som hindrar kroppens fantastiska förmåga till läkning. Vi har också en färdig balanseringar i verktygslådan för hälsa och vitalitet (Optimal Health Balance).
 
Depositphotos 66144247 m-2015Hur fungerar PSYCH-K®-behandlingen?
Vi använder oss av muskeltestning för att ta reda på vad som ska balanseras och vilken process som ska användas. I balanseringarna använder vi oss av enkla kroppsrörelser, energipunkter och andningsövningar. Våra önskade övertygelser blir förankrade i "auto-piloten". Vi kan därmed öka vår mentala och emotionella kapacitet genom att hela hjärnan drar åt samma håll, både den medvetna delen och den undermedvetna. Läkning infinner sig och i får samtidigt mer kontakt med alla delar av oss, även den andliga. Vi öppnar vägen för att vi ska kunna åstadkomma vad vi vill, må bra och känna mer glädje i livet. 


Vill du veta mer?
Mer kunskap och förklaringar om PSYCH-K finns på www.psych-k.com.
På YouTube finns många informativa filmer om PSYCH-K och hur vårt undermedvetna påverkar oss. Bland annat denna film med opphovsmannen Rob Williams

Via länken nedan kan du få mer kunskap om den nya biologin som handlar om hur tankar - medvetna och omedvetna - påverkar kroppens celler och dess processer. Och hur det i sin tur påverkar vår hälsa, vårt beteende och våra handlingar. Länken är en 50 min informativ intervju med PhD Bruce Liption som skrivit boken "Tro, dogmer och Biologi" ("Biology of Belief"), som du kan beställa här på Joy of Change.


Boka tid här

Du kan enkelt boka din tid genom att klicka här!