Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting är en revolutionerande metod för kropp och sinne, utvecklad av EFT-grundaren Karl Dawson. Det är en metod för att lösa upp gamla trauman och befria ens sinne från de negativa tankegångar som kan hålla oss tillbaka i våra liv. Metoden har utvecklats från Emotional Freedom Technique (EFT) och likt EFT baseras det på knackning på kroppens meridianer. Matrix Reimprinting är dock en fortsättning och förlängning av EFT.

Under en session med Matrix Reimprinting går man tillbaka i sin personliga minnesbank och utforskar ett gammalt minne, på ett lugnt och säkert sätt. Genom olika verktyg kan man förändra och omskapa sin gamla tolkning av ett minne för att skapa, och installera, ett nytt, positivt sådant.

Det är du själv som leder mötet med och via ditt förflutna och fattar beslut om vad som känns rätt.

Att själv kunna omskapa ett gammalt minne och hur det påverkar en, kan vara ett effektivt sätt att utforska och förändra nuvarande tankar och känslor. Förändringen kan i sällsynta fall vara omedelbar, och det kan upplevas som om ens beteendemönster ändrades utan ansträngning. Det är emellertid inte en snabbmetod. Det handlar om djupa förändringar eftersom vi går in i medvetandets inre kärna.

Även om det handlar om en resa till det förflutna innebär det inte att återuppleva smärtsamma händelser.

Matrix Reimprinting kan ha effektiv påverkan på:

  • Missbruk

  • Rädslor och fobier

  • Sorg

  • Relationsproblem

  • Fysiska problem

  • Negativ kropps- eller sinnesuppfattning

och diverse andra besvär.

Ring gärna och beställ en första 30 minuters konsultation, som du får utan kostnad. Kontakta Shirin Gazder 0702 543 280.